“Śląski okrągły stół” ws. transformacji energetycznej.

W dniu dzisiejszym ( 01.03.2021r.) zostało podpisane przez Przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia gmin Górniczych w Polsce- p. Annę Hetman, Przewodniczącego Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów- p.Piotra Kuczerę, oraz Prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej- p. Janusza Olszowskiego, wspólne stanowisko w sprawie powołania Śląskiego okrągłego stołu. Dokument ten wzywa do dyskusji o transformacji energetycznej w szerszym niż do tej pory gronie. Podpisane stanowisko zakłada udział w obradach “okrągłego stołu” nie tylko strony rządowej i społecznej, ale także podmiotów, które w tej dyskusji zostały niemal całkowicie pominięte – w szczególności samorządy i firmy okołogórnicze. Marginalne traktowanie samorządów w procesie transformacji, sposób prowadzenia rozmów i przygotowania planów sprawiedliwej transformacji budzi wiele obaw wśród włodarzy gmin górniczych.

Jak podkreślała Anna Hetman, polska transformacja energetyczna to dla gmin górniczych ogromne wyzwanie – zarówno finansowe, jak i społeczne. Stoimy na stanowisku, że do rozmów powinny zostać włączone wszystkie samorządy z gmin górniczych, przedstawiciele firm okołogórniczych oraz wszystkie zainteresowane strony, które będą miały wpływ na dalszy rozwój naszego regionu i wszystkich regionów górniczych w kraju. Transformacja przyniesie nam więcej pożytku i dalszy rozwój tych regionów tylko wtedy, kiedy będziemy rozmawiać otwarcie, szeroko z każdą stroną, by zminimalizować jej skutki społeczne – zaznaczyła Przewodnicząca Zarządu SGGP.

Trudno jest w procesie transformacji pominąć głos samorządów, gdyż to one najbardziej odczują skutki całego procesu. Jak  wskazał Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów p. Piotr Kuczera – Ten dialog jest potrzebny, bo nie można przeprowadzić procesu transformacji bez udziału samorządów i świata, który gospodarczo współpracuje z górnictwem. To bardzo ważny temat dla włodarzy naszych gmin, dla ich mieszkańców, ale także dla przyszłości całego regionu. Sądzę, że doświadczenia Śląska będą mogły być pokazywane jako bardzo dobry przykład dla innych regionów. 

Nie można sektora górniczego postrzegać tylko przez pryzmat kopalni wydobywającej węgiel, należy uwzględnić cały łańcuch kontrahentów, infrastrukturę związaną z usługami, sektor naukowo-badawczy. Aktualnie jesteśmy w trudnej sytuacji. Chcąc podążać za wytycznymi Unii Europejskiej, jesteśmy zmuszeni do likwidacji górnictwa, stopniowego eliminowania węgla z naszego miksu energetycznego na rzecz innych źródeł energii. Mając dzisiaj wiedzę i doświadczenia krajów które proces transformacji mają za sobą lub są w jego trakcie, widzimy, że taki proces powinien być rozłożony w czasie, muszą być na ten cel zapewnione odpowiednie środki, żeby zniwelować ubytki dochodów publicznych i ubytki spowodowane dekoniunkturą i wreszcie trzecia rzecz – muszą wypowiedzieć się wszystkie strony, które mogą być dotknięte skutkami transformacji – mówił Prezes GIPH Janusz Olszowski. 

TREŚĆ STANOWISKA

Skip to content