Seminarium z Rzecznikiem Praw Obywatelskich panem dr hab. Adamem Bodnarem

W imieniu pana dr hab. Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich mam zaszczyt zaprosić na seminarium poświęcone problemowi braku legalnej definicji budowli w wyrobiskach górniczych i konsekwencji podatkowo-finansowych dla gmin górniczych oraz ich wpływu na możliwości zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty.

Seminarium odbędzie się 12 grudnia 2019r. o godzinie 11.00 w auli nr 2 na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach (ul. Bankowa 11b).

Zaproszenie kierujemy do: włodarzy gmin, skarbników gmin, pracowników gmin zajmujących się kwestiami podatkowymi, sędziów sądów administracyjnych, Członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pracowników naukowych Uniwersytety Śląskiego, pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych reprezentujących  gminy górnicze oraz mediów zainteresowanych tematyką górniczą.

Liczymy na ciekawą rozmowę i wymianę doświadczeń w związku z radzeniem sobie gmin górniczych z konsekwencjami zwrotu podatku, pozyskiwaniem finansów, czy też pomysłami co do wizji przyszłości gmin górniczych.

                                                                 

Skip to content