ROPT – badanie focusowe

W ramach modułu badawczego Regionalnego Obserwatorium Procesu Transformacji (ROPT) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa, w dniu 7 października odbył się wywiad ekspercki w podregionie rybnickim.

Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji to nowa inicjatywa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, natomiast partnerami są: Główny Instytut Górnictwa, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Zawodowy Górników. Projekt wystartował w kwietniu br. i ma być realizowany do września 2023r.

Celem projektu jest gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat:

  • procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie,
  • skutecznych modeli transformacyjnych wypracowanych w ramach dobrych praktyk,
  • innowacyjnych technologii wspierających proces przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego,

oraz promowanie ramowych kierunków reorientacji zawodowej w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji poprzez inicjowanie współpracy:

  • partnerów lokalnych z obszarów podlegających transformacji społeczno-gospodarczej;
  • jednostek badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi.

Skip to content