Projekt nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze

20. września biuro Stowarzyszenia otrzymało projekt nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Zapisy projektu przewidują bardzo niekorzystną dla gmin górniczych zmianę – zniesienie obowiązku uzgadniania koncesji na rzecz jej opiniowania przez gminę – w przypadku jej przedłużania przez zakład górniczy. Opinia nie musi być brana pod uwagę, natomiast uzgadnianie koncesji jest procesem wymagającym współpracy i zgody obu stron. 

Przedstawiciele SGGP wezmą udział w spotkaniu roboczym śląskich gmin organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w dniu 26. września w Katowicach. Rezultatem będzie wspólnie wypracowane stanowisko dot. nowelizacji ustawy PGG.  

Skip to content