Projekt nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze wraz z uzasadnieniem.

Na liście do konsultacji nie znalazło się niestety Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania.

Z projektem ustawy oraz z przebiegiem prac legislacyjnych można się zapoznać tutaj https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282554

Skip to content