Prawo geologiczne i górnicze

Temat nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze powrócił podczas ostatniego posiedzenia Sejmu RP (17-18 sierpnia br.). Po przedstawieniu uchwały Senatu, (z dnia 16 czerwca br.) rekomendującej odrzucenie ww. ustawy w całości, Sejm zdecydował w głosowaniu o odrzuceniu uchwały Senatu.

W trakcie całego procesu legislacyjnego, który w maju nabrał błyskawicznego tempa, przedstawiciele Stowarzyszenia niejednokrotnie jeździli do Warszawy, aby brać udział w spotkaniach, komisjach, posiedzeniach tłumacząc jak niekorzystne zapisy zawiera ta ustawa. Podczas głosowania ustawa o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz kilku innych ustaw przeszła zaledwie 8 głosami (za było 227 posłów) przy 219 głosach przeciw, jednym wstrzymującym się, po czym skierowana została do Prezydenta RP, celem jej podpisania.

Ostatnią możliwością jaką mogliśmy w tej sytuacji zrobić, to wystosować pismo do Prezydenta o niepodpisywanie tej ustawy lub ewentualnym skierowaniu jej do Trybunały Konstytucyjnego celem rozpatrzenia jej zgodności z Konstytucją. W dniu dzisiejszym korespondencja ta została wysłana.

Kilka słów p. Leszka Żogały, Wójta Gminy Gierałtowice, można posłuchać w audycji radia WNET FM, który od początku wraz z p. Anną Hetman, Prezydent Jastrzębia-Zdroju, reprezentowali stanowisko gmin górniczych i wskazywali wady przygotowanych zapisów prawnych uderzających w samorządy oraz ich mieszkańców.

Skip to content