Podkomisja stała ds.Sprawiedliwiej Transformacji

W czerwcu odbyło się kolejne z zaplanowanych posiedzeń Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z planem było to ostatnie posiedzenie w formule zdalnej. Kolejne lipcowe spotkanie planowe jest w wersji stacjonarnej. Jednym z tematów było uzyskanie informacji na temat harmonogramu planowanych zmian legislacyjnych mających na celu usprawnić transformację regionów górniczych w kontekście realizacji Krajowego Planu Sprawiedliwiej Transformacji oraz Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji. Drugi dotyczył pozyskania informacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na jakim etapie jest system zarządzania i wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Minister Waldemar Buda udzielił pokrótce informacji, że Ministerstwo przygotowuje ustawę, która pozwoli skorzystać z FST i innych funduszy UE.

Ze strony uczestników padło wiele istotnych pytań m.in.: o emerytury dla górników kopalń węgla brunatnego, o przyśpieszenie ścieżki planistycznej terenów pokopalnianych, o uwzględnienie również terenów po kolejowych w planach transformacji regionów górniczych.

Przebiegu posiedzenia Podkomisji nożna wysłuchać  tutaj.

Skip to content