Podkomisja stała ds. Sprawiedliwej Transformacji

Przez dwa dni (22-23 listopada) w Jastrzębiu -Zdroju obradowała Sejmowa Podkomisja stała do spraw Sprawiedliwej Transformacji. Było to pierwsze wyjazdowe posiedzenie podkomisji. Wizyta na terenach zamykanej kopalni “Jas-Mos” pozwoliła uczestnikom spotkania zobaczyć przed jakimi wyzwaniami staną Samorządy górnicze, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, właściciele przedsiębiorstw węglowych. Pierwszego dnia posiedzenia dyskutowano o konieczności zmian legislacyjnych w kontekście skutecznego wykorzystania środków finansowych z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Drugi dzień poświęcony był dyskusji na temat koncepcji zarządzania i zagospodarowania terenów pokopalnianych na przykładzie byłej Kopalni Węgla Kamiennego “Jas-Mos”, której tereny wizytowali uczestnicy podkomisji.Było to bardzo merytoryczne i fachowe spotkanie, gdzie padło wiele konkretnych pytań. Przedstawiciele samorządów górniczych podzielili się z uczestnikami swoimi obawami oraz tematami, które należy podjąć jeśli myślimy o sprawiedliwej transformacji. Były to bardzo cenne sugestie, które należy poważnie przemyśleć i w miarę możliwości umożliwić wprowadzić w życie.

O przebiegu spotkania donosili wszystkie lokalne media:

TVT

Wyborcza.pl

Nowiny.pl

Dziennik Zachodni

Nasze miasto – Jastrzębie-Zdrój

Skip to content