Podkomisja stała ds. Sprawiedliwej transformacji

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Kolejne spotkanie Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej transformacji za nami. Głównym tematem wczorajszego (23.02.2021r.) spotkania były Fundusze Europejskie z których regiony górnicze będą mogły skorzystać w perspektywie nadchodzącej transformacji. O wszystkich możliwościach opowiadała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – p. Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Od 18 stycznia do 22 lutego były prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultacje społeczne projektu umowy partnerskiej. Umowa partnerstwa określa przede wszystkim możliwe warianty wsparcia realizowanego za pomocą różnych programów. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej transformacji jest jednym z nich i zakłada, że środki z FST będą dostępne w ramach jednego programu centralnego z wydzielonymi kopertami dla poszczególnych województw, które są objęte wsparciem z tego funduszu. Fundusz ten opiewa na 3,8 mld Euro. Dodatkowo z funduszu polityki spójności ma zostać dedykowane 560 mln Euro na rzecz Sprawiedliwej transformacji. Instytucja zarządzającą  będzie  umieszczona na szczeblu krajowym. Instytucje pośredniczące I stopnia, odpowiedzialne za wydzieloną część funduszy dedykowanych danemu regionowi, będą umieszczone na poziomie samorządów poszczególnych województw- mówiła p. Małgorzata Jarosińka-Jedynak.

Istotnymi tematami dla gmin górniczych poruszonymi podczas spotkania były kwestie związane z regionami górniczymi, które dalej prowadzą wydobycie, a musiałyby już rozpocząć proces transformacji. Czy takie gminy, a jeśli tak to w jaki sposób, mogą skorzystać z Funduszy na rzecz Sprawiedliwej transformacji? Na jakie wsparcie samorządy mogą liczyć w kwestii likwidacji szkód górniczych, oczyszczenia powietrza oraz wód na terenach pogórniczych? Czy  Program dla Ślaska zabezpieczy konkretne środki dla regionu, a nie jak to funkcjonowało do tej pory – jedynie wskazywał źródła finansowania z możliwych programów? Czy kwestie sprecyzowania lokalnych planów sprawiedliwej transformacji -czy te plany będą podległe zasadom polityki rozwoju? Czy jest  możliwe wyłączenie ich spod tej ustawy? – na te i wiele innych pytań odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przebieg  całego spotkania można obejrzeć i wysłuchać na stronie sejmu RP.

Skip to content