Podkomisja stała ds. Sprawiedliwej transformacji

Kolejne spotkanie Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej transformacji za nami. Głównym tematem wczorajszego (23.02.2021r.) spotkania były Fundusze Europejskie z których regiony górnicze będą mogły skorzystać w perspektywie nadchodzącej transformacji. O wszystkich możliwościach opowiadała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – p. Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Od 18 stycznia do 22 lutego były prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultacje społeczne projektu umowy partnerskiej. Umowa partnerstwa określa przede wszystkim możliwe warianty wsparcia realizowanego za pomocą różnych programów. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej transformacji jest jednym z nich i zakłada, że środki z FST będą dostępne w ramach jednego programu centralnego z wydzielonymi kopertami dla poszczególnych województw, które są objęte wsparciem z tego funduszu. Fundusz ten opiewa na 3,8 mld Euro. Dodatkowo z funduszu polityki spójności ma zostać dedykowane 560 mln Euro na rzecz Sprawiedliwej transformacji. Instytucja zarządzającą  będzie  umieszczona na szczeblu krajowym. Instytucje pośredniczące I stopnia, odpowiedzialne za wydzieloną część funduszy dedykowanych danemu regionowi, będą umieszczone na poziomie samorządów poszczególnych województw- mówiła p. Małgorzata Jarosińka-Jedynak.

Istotnymi tematami dla gmin górniczych poruszonymi podczas spotkania były kwestie związane z regionami górniczymi, które dalej prowadzą wydobycie, a musiałyby już rozpocząć proces transformacji. Czy takie gminy, a jeśli tak to w jaki sposób, mogą skorzystać z Funduszy na rzecz Sprawiedliwej transformacji? Na jakie wsparcie samorządy mogą liczyć w kwestii likwidacji szkód górniczych, oczyszczenia powietrza oraz wód na terenach pogórniczych? Czy  Program dla Ślaska zabezpieczy konkretne środki dla regionu, a nie jak to funkcjonowało do tej pory – jedynie wskazywał źródła finansowania z możliwych programów? Czy kwestie sprecyzowania lokalnych planów sprawiedliwej transformacji -czy te plany będą podległe zasadom polityki rozwoju? Czy jest  możliwe wyłączenie ich spod tej ustawy? – na te i wiele innych pytań odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przebieg  całego spotkania można obejrzeć i wysłuchać na stronie sejmu RP.

Skip to content