Podkomisja stała ds. Sprawiedliwej Transformacji

We wtorek 10 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Sprawiedliwiej Transformacji. Było to posiedzenie wspólne z Podkomisją stałą do monitorowania wykorzystania środków unijnych.

Tematem spotkania był Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Informacji o ostatecznej alokacji środków UE dla województw, wkładzie krajowym (w tym środki z budżetu państwa), o zasadach kontraktacji i kwalifikowalności środków mówiła Sekretarz stanu w MFiPR, p. Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Na sali wybrzmiała m.in. nurtująca wszystkich kwestia, poradzenia sobie w dość krótkim czasie z zagospodarowaniem i rozliczeniem środków, po które już niebawem będziemy sięgać.

Dla przypomnienia wszystkie planowane środki (źródła finansowania: FST-WRF 21-27, FST-NGEU, wkład krajowy) to:

  • woj. śląskie – 2 608 081 167,00 €
  • woj. małopolskie – 311 245 529,00 €
  • woj. wielkopolskie – 592 583 498,00 €
  • woj. dolnośląskie – 830 839 391,00 €
  • woj. łódzkie – 434 732 671,00 €

Relacja z obrad Podkomisji jest dostępna na stronie Sejmu RP.

Skip to content