Podkomisja Stała ds. Sprawiedliwej Transformacji

W tym tygodniu komisja na kolejnym posiedzeniu miała zająć się tematami bezpieczeństwa gazowego Polski w odniesieniu do przyjętego projektu Solidarności Energetycznej krajów członkowskich Unii Europejskiej (z dnia 26 lipca 2022) oraz krajowego wydobycia i zawartych kontraktów na dostawę tego surowca z zagranicy.

Sytuację tę mieli zreferować przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wskutek nie zjawienia się żadnego z mówców posiedzenie zostało zakończone. O nowym terminie w najbliższym czasie poinformuje przewodniczący podkomisji.

Przebieg posiedzenia.

Skip to content