Podkomisja stała do spraw Sprawiedliwej Transformacji

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Podkomisji do spraw Sprawiedliwej Transformacji. Naszymi przedstawicielami byli Przewodnicząca Zarządu SGGP p. Anna Hetman  oraz Burmistrz Miasta Rydułtowy p. Marcin Połomski. Podkomisja rozpoczęła swoje działania w grudniu 2020r. Dzisiejsze spotkanie było pierwszym spotkaniem w szerszym gronie.

Podział alokacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na poszczególne regiony to 4,4 miliarda euro. Komisja Europejska aktualnie wskazuje trzy regiony w Polsce do objęcia Funduszem Sprawiedliwej Transformacji: woj.śląskie, woj.wielkopolskie i woj.dolnośląskie . Chcielibyśmy aby wsparciem zostało objętych 6 województw; dodatkowo woj.łódzkie, woj.małopolskie i woj.lubelskie. – mówiła w trakcie spotkania Minister Funduszy i Polityki Regionalnej p. Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Województwo śląskie będzie największym beneficjentem środków z puli środków na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – dodała.

Wiele pytań padło ze strony naszych przedstawicieli:

– Jak będą traktowane gminy górnicze w których wydobywany jest węgiel koksowy, wpisany na listę jako surowiec strategiczny?

– Co z kopalniami których zamknięcie planowane jest po roku 2040, czy je też uwzględniono w FST i czy gminy będą mogły sięgać również po te środki? Trudność dzisiaj polega na dokładnym zaplanowaniu jaki charakter nadać tym terenom.

– Czy można uregulować problemem własności gruntu? Obecnie grunty trafiają do Spółki Restrukturyzacji Kopań (SRK).

– Czy rozwiązanie  problemu skomunikowania regionu jest możliwe? Bez rozwoju infrastruktury drogowej Sprawiedliwa Transformacja stoi pod znakiem zapytania, szczególnie w małych gminach górniczych.

Istotny temat poruszany wielokrotnie na spotkaniach przedstawicieli gmin górniczych przywołał wiceprezydent Miasta Bytomia p. Michał Bieda – konieczność zmian zapisów prawa które ułatwiłyby działania samorządów górniczych, chociażby kwestie uproszczenia ścieżki studium zagospodarowania przestrzennego, czy zmiany własnościowe gruntów.

Każdy z regionów górniczych jest zainteresowany FST i gotowy do działania, aby dzięki tym funduszom wspomóc rozwój swojego regionu w perspektywie odejścia od węgla. Podkomisja do spraw Sprawiedliwej transformacji zaplanowała swoje działania do lipca 2021. Podczas dzisiejszego spotkania mogliśmy się zapoznać wstępnie z problemami, oczekiwaniami i stanem faktycznym przygotowań do całego procesu. Kolejne spotkanie w lutym, może na nim poznamy więcej konkretów.

Całość posiedzenia podkomisji można zobaczyć na  stornie sejmowych komisji.

Skip to content