Podkomisja Sejmowa ds. Sprawiedliwej Transformacji

W dniu 22 lutego 2022r. odbyło się posiedzenie Podkomisji Sejmowej ds. Sprawiedliwej Transformacji. Spotkanie poświęcone było firmom okołogórniczym, które również transformacja energetyczna dotknie w znacznym stopniu. O sytuacji firm związanych w pośredni lub bezpośredni sposób z sektorem górniczym opowiadał pan Janusz Olszowski – Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Uzupełniając informację o kondycji firm okołogórniczych zabrał głos pan prof. Tomasz Ingram z UE w Katowicach, który zaprezentował wyniki przeprowadzonych badań.

Drugim zagadnieniem poruszanym na spotkaniu Podkomisji był temat realizacji porozumienia ze stroną społeczną z dnia 28 maja 2021 roku w zakresie dotyczącym firm okołogórniczych oraz temat instrumentów wsparcia sektora okołogórniczego w okresie transformacji.

Całość przebiegu posiedzenia można obejrzeć tutaj.

Skip to content