Podkomisja sejmowa ds. Sprawiedliwej Transformacji

Pierwsze, w nowym roku, posiedzenie Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji za nami.  Podczas spotkania które odbyło się 11 stycznia  poruszono tematykę strategii wodorowej. Komisja wysłuchała Dyrektora Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w referacie dotyczącym Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku.

Transmisja przebiegu posiedzenia Podkomisji.

Skip to content