Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji

We wtorek 12 października odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Sejmowej do spraw Sprawiedliwej Transformacji. Tematem przewodnim spotkania był Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji (KPST). W spotkaniu aktywny udział wzięli podsekretarz stanu w MKiŚ Adam Guibourgé-Czetwertyński oraz  dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Adam Drobniak.

Przebieg całego posiedzenia dostępny jest na stronie Sejmu.

Skip to content