Podkomisja Sejmowa do spraw Sprawiedliwej Transformacji

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

We wtorek 12 października odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Sejmowej do spraw Sprawiedliwej Transformacji. Tematem przewodnim spotkania był Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji (KPST). W spotkaniu aktywny udział wzięli podsekretarz stanu w MKiŚ Adam Guibourgé-Czetwertyński oraz  dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Adam Drobniak.

Przebieg całego posiedzenia dostępny jest na stronie Sejmu.

Skip to content