Odpowiedź Ministerstwa Skarbu na czerwcowy apel

Z początkiem czerwca Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce skierowało do kluczowych ministerstw oraz komisji sejmowych apel, w którym nakreśliło sytuację gmin górniczych, w której znalazły się gminy na skutek rozbieżności interpretacyjnych niejasnego prawa podatkowego, ale też wystąpiło o spotkania z ministrami, z Premier i z Prezydentem RP.

O merytoryczne spotkania z decydentami, którzy będą mogli wysłuchać i ocenić rozwiązania i argumenty zaproponowane przez nasze Stowarzyszenie.

Apel do Rządu ponowiliśmy w lipcu. Równocześnie przekazując ministrom, różnymi kanałami, w tym również pani Premier, nasze postulaty.

Po dwóch miesiącach (!) oczekiwania otrzymaliśmy odpowiedź – pouczenie – z Ministerstwa Skarbu, które poinformowało nas o bieżącym stanie prawnym, jak i o fakcie, o którym gminy górnicze wiedzą od ponad dekady, że podziemne wyrobiska górnicze nie podlegają opodatkowaniu.

2015.08.04_MSP_SSWK_SGGP_odpowiedz_podatek od budowli podziemnych

Skip to content