Konferencja “Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” – Polska Izba Ekologii w Katowicach


9. października w Katowicach odbyła się organizowana przez Polską Izbę Ekologii konferencja „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”. Konferencję objęły patronatem Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Zdrowia.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie ograniczania źródeł zanieczyszczania powietrza oraz podniesienie świadomości społecznej wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

 Konferencję prowadził Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii a sama konferencja zgromadziła przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytutów badawczych i naukowych, firm i osób angażujących się w problematykę ochrony powietrza.

Tematyka wystąpień i prelekcji była bardzo szeroka, oto pełen program Konferencji:

Panel I 

 • Wprowadzenie – Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
 • Zanieczyszczenia powietrza, ich główne źródła. Sytuacja Polski na tle Europy  –  dr inż. Krystyna Kubica, ekspert PIE ds. ochrony powietrza;
 • Przyczyny złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrza – dr Tadeusz Sadowski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • Synteza publikacji Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie – dr Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
 • Wymiana doświadczeń i budowanie relacji w strategii poprawy jakości powietrza. Podsumowanie konferencji Jakość powietrza a zdrowie – Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski;
 • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie – dr hab. n. med. Renata Złotkowska, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Panel II 

 • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia – prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
 • Zanieczyszczenia powietrza a choroby nowotworowe – prof. dr hab. n.med. Brunon Zemła, Instytut Onkologii w Gliwicach;
 • Zanieczyszczenia powietrza a ryzyko rozwoju cukrzycy – dr hab. n. med. Joanna Żywiec, Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu, SUM w Katowicach;
 • Ocena narażenia na wybrane ksenobiotyki dzieci z syndromem autyzmu i chorych na stwardnienie rozsiane z regionu Górnego Śląska – dr hab. n. med. Krystyna Tyrpień-Golder prof. nadw. SUM w Katowicach;
 • Świadomość samorządowców w zakresie jakości powietrza i zagrożenia zdrowia w kontekście opracowywanych miejskich planów adaptacji do zmian klimatu – dr Janina Fudała, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;   

Prezentacje (w formacie PDF) można pobrać ze strony organizatora: http://www.pie.pl/konferencje/wplyw-zanieczyszczen-powietrza-na-zdrowie.html

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Polskiej Izby Ekologii na Facebooku: https://www.facebook.com/PolskaIzbaEkologii/

Skip to content