Konferencja Gmin Górniczych oraz XXVI Zgromadzenie SGGP


5.  kwietnia br. odbyła się w Brennej doroczna konferencja gmin górniczych, w której wzięli udział prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad gmin i miast Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

Pierwsza część konferencji poświęcona była tradycyjnemu tematowi: finansom gmin górniczych.

Od siedmiu lat po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zobowiązującego rząd do stworzenia definicji na potrzeby podatkowe samorządy oraz przedsiębiorcy oczekują na definicję budowli, która wyjaśniłaby ostatecznie sytuację z punktu widzenia podatkowego, pozwalając naliczać podatki od nieruchomości bez ryzyka jego zwrotu po zmianie linii orzeczniczej, po wielu latach, z karnymi odsetkami.

Kolejnym poruszanym tematem był projekt Ministerstwa Środowiska powołania Polskiej Agencji Geologicznej, której finansowania miałoby zostać zapewnione z środków zabranych gminom górniczym – poprzez mechanizm ograniczający wysokość opłaty eksploatacyjnej do 500zł na mieszkańca gminy.

Jak nietrudno się domyślić ograniczenie uderzy w gminy niewielkie, na obszarze których prowadzona jest najintensywniejsza eksploatacja, a więc które poddane są ogromnej degradacji. Podczas wielu wystąpień burmistrzów i wójtów gmin górniczych, które stracą część wpływów z opłaty na rzecz PAG, wskazano jak istotną rolę pełni ta opłata w funkcjonowaniu gmin górniczych, w usuwaniu skutków i wpływów eksploatacji oraz w polepszaniu jakości życia mieszkańców degradowanych przez przemysł górniczy gmin.

Zdaniem samorządowców tworzenie państwowej agencji powinno być budżetowane ze środków budżetu państwa a nie samorządów. Jako iluzoryczne uznano zapewnienia przedstawiciela Ministerstwa Środowiska, że Agencja będzie dotowała działania gmin górniczych.

Podczas konferencji przedstawiono również działania antysmogowe –  tę cześć otworzyła prezentacja Patryka Białasa z Polskiego Alertu Smogowego. Jako główny przykład intensywnych działań zaprezentowano wieloletnie doświadczenia miasta Rybnika, co przybliżył wiceprezydent Janusz Koper.

Konferencję zwieńczyło szkolenie prowadzone przez dr Magdalenę Gurdek, które dotyczyło zmian w Kodeksie Wyborczym i praktycznych aspektów (a przede wszystkim trudności) w organizacji zbliżających się wyborów samorządowych.

Dzień później, 6. kwietnia odbyło się XXVI Zgromadzenie SGGP, podczas którego przyjęto budżet i program pracy Stowarzyszenia na rok 2018, zgromadzeni udzielili Zarządowi jednogłośnie absolutorium.


Skip to content