Komisja Senacka

We wtorek (13 grudnia) odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej).

Tematem prac Komisji była ustawa o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (druk senacki nr 883, druki sejmowe nr 2772, 2813 i 2813-A).

Powołanie tego Funduszu budzi wiele obaw. Swoje uwagi SGGP zgłaszało już pisemnie w sierpniu tego roku.

O zasadności powołania Funduszu mówiła p. Olga Semeniuk-Patkowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, tłumacząc, ze Fundusz jest odpowiedzią na zapisy zawarte w Umowie społecznej podpisanej w 2021r.

Głównymi obawami jakie zwróciły uwagę wielu osób uczestniczących w spotkaniu jest: kwestia Rady Nadzorczej (jej składu, kompetencji oraz finansowania), kwestia powielania funduszy/powołania kolejnej spółki i mnożenie kosztów obsługi (fundusz górnośląski), oraz najważniejsza kwestia finansowania działania Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego.

W składzie Rady Nadzorczej Funduszy przewidziano 7 miejsc dla przedstawicieli ministerstw, 2 miejsca dla przedstawicieli związków zawodowych oraz 2 miejsca dla przedstawicieli samorządu województwa. Taki podział prowadził będzie do podejmowania decyzji o Śląsku poza Śląskiem.

SGGP na posiedzeniu reprezentował p. Leszek Żogała, Wójt Gminy Gierałtowice, który zauważył, że Fundusz będący konsekwencją podpisanej Umowy społecznej jest nie do zaakceptowania w takim kształcie. Pan Żogała przypomniał zebranym, że Zarząd SGGP nie podpisał się pod Umową społeczną, gdyż proces konsultacji miał niewiele wspólnego ze społecznym ujęciem problemu i nie uwzględniał zupełnie głosu płynącego z gmin górniczych.

Centralizacja decyzji dotyczących Śląska nie wpłynie korzystnie na zmiany zachodzące w regionie. Posiadając doświadczenie, wiedzę i sztab ekspertów Śląsk poradzi sobie z wyzwaniami związanymi z transformacją i wydaje się zbędne tworzenie kolejnej spółki, która będzie generowała koszty utrzymania instytucji.

Należałoby jeszcze pamiętać, aby strategia Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego była kompatybilna z obowiązującymi i opracowanymi już strategiamii Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz miast i gmin górniczych.

Skip to content