10.02.2011    Udział w konferencji “Factum est fatum. Złoża węgla kamiennego – dobrodziejstwo czy fatum gmin górniczych, zrównoważony rozwój czy degradacja gospodarcza”
24.02.2011Organizacja i udział w szkoleniu pn.: „Dochodowość projektów (luka finansowa) w świetle nowych wytycznych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego”, Wisła, prowadzący – Michał Rutkowski
03.03.2011XXI Posiedzenie Zarządu SGGP, UM Mikołów
16.03.2011Spotkanie dot. planów transferów w ramach projektu PROSPECTS, Arras (Francja)
24.03.2011Spotkanie gmin górniczych w temacie opodatkowania budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych, Ornontowice
31.03.2011Seminarium projektu PROSPECTS – „Jak partnerzy projektu PROSPECTS przygotowali projekty swoich Planów Transferu?”, Czechy (Karvina)
06-08.04.2011XXI posiedzenie Zarządu, Rybnik
25.06.2012XX Zgromadzenie SGGP, Rybnik
06.06.2011XVIII posiedzenie Zarządu SGGP, Mikołów
20.06.2011XIX Zgromadzenie SGGP
22-24.06.2011Konferencja projektu PROSPECTS pn.: „Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy”, Węgry – Tatabánya
13.09.2011Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym dotycząca rozpoznania pytania prawnego WSA w Gliwicach dotyczącego podatku od nieruchomości służących do wydobywania kopalin
12-14.10.2011Seminarium przekrojowe projektu PROSPECTS, Francja- Arras
16-17.11.2011Szkolenie zorganizowane przez SGGP pn.: „Szkody górnicze-zastosowanie Prawa geologicznego i górniczego”
23.11.2011XX posiedzenie Zarządu SGGP, Mikołów
Skip to content