IV Posiedzenie Zarządu SGGP

17 września w Puchaczowie (woj. lubelskie) odbyło się IV posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

Kwestią najważniejszą posiedzenia była organizacja konkursu na stanowisko dyrektora biura SGGP. Do rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora biura pełni pani Adrianna Kordiak-Woryna.

Ważnym tematem, który poddany był pod obrady Zarządu była propozycja pani Marty Anczewskiej, Specjalisty ds. Polityki energetycznej i klimatycznej w WWF Polska, w kwestii nawiązania współpracy z fundacją WWF i dołączenie do projektu Just transition Eastern and Souther Europe ( Sprawiedliwa transformacja Europa Wschodnia i Południowa). Projekt ten jest częścią działań Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI).

Dziękujemy Panu Wójtowi Adamowi Grzesiukowi i Panu Wójtowi Andrzejowi Chabrosowi za pokazanie pięknych zakątków ziemi łęczyńskiej.

Cerkiew w Dratowie.
Skip to content