Interpelacja Posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie Służby Geologicznej i odpowiedź Głównego Geologa Kraju

Biuro Stowarzyszenia otrzymało od Pana Posła Krzysztofa Gadowskiego informację o odpowiedzi od Głównego Geologa Kraju Mariusza Oriona Jędryska na poselską interpelację złożoną w grudniu a dotyczącą niepokojącej samorządy gmin górniczych kwestii – utraty części należnych im dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. To właśnie z tych środków miało być finansowane powstanie Służby Geologicznej.

Sam projekt został bardzo negatywnie oceniony przez wszystkie organizacje samorządowe i inne gremia – można z historią działań nad projektem zapoznać się pod tym linkiem: w Rządowym Centrum Legislacji

Swego czasu SGGP przesyłało, w ramach konsultacji projektu ustawy o Służbie Geologicznej, swoje zastrzeżenia do projektu, w stanowisku zgłaszało również, że szacunki Ministerstwa Środowiska są nieprecyzyjne, bowiem nieprawdą jest, że uszczuplone zostaną tylko budżety dziewięciu polskich gmin (na obszarze których wydobywa się miedź bądź węgiel brunatny). Już nawet z pobieżnych szacunków wynikało, że kilka gmin “węglowych” również utraci dochody, dochody stracą też powiaty i województwa i fundusze środowiskowe.

Gminy górnicze są głęboko zaniepokojone dalszymi działaniami Ministerstwa Środowiska i podejmą stosowne kroki w celu nagłośnienia całej sytuacji. 

Skip to content