III Konferencja gospodarcza

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

“Od tradycji do innowacji. Transformacja gospodarcza gmin górniczych”. Pod takim tytułem odbyła się w Jastrzębiu-Zdroju w poniedziałek 18 listopada III Konferencja gospodarcza. “Stoimy przed ogromnym wyzwaniem, ale i przed ogromną szansą. I tak trzeba traktować transformację regionów górniczych” mówił prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Europejskiego Forum Energii, który był gościem honorowym  Konferencji. 

Debata dotyczyła sytuacji regionów górniczych, sprawiedliwej transformacji oraz możliwości  i wyzwań, które czekają gminy górnicze w perspektywie odchodzenia od gospodarki opartej na węglu kamiennym. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Pani Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, Pan Waldemar Socha- Prezydent Miasta Żory, Pan Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik, Pan Franciszek Dziendziel – Wójt Gminy Pawłowice, Pan Marek Zychla – Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Pan Andrzej Zabiegliński – Wiceprezes KSSE, Pan Andrzej Kosiór – pełnomocnik prezydenta Wałbrzycha, Pani Marta Anczewska – Specjalistka ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej. Głos poparcia dla trudnej sytuacji gmin górniczych i zrozumienie dla konieczności zmian swoimi wystąpieniami potwierdzili Pani Gabriela Lenartowicz – Poseł na Sejm RP oraz Pan Krzysztof Gadowski – Poseł na Sejm RP. Wszyscy zgadzają się z tym, że odejście od gospodarki węglowej nie może być gwałtowną zmianą a długotrwałym procesem wspartym środkami finansowymi i opartym na dobrze przemyślanym planie działania. Im szybciej zaczniemy akceptować taki stan rzeczy i planować dalsze działania tym łatwiej gminy górnicze przejdą przez trudny proces transformacji. Przemiana ta musi uwzględnić wszystkie potencjalne grupy beneficjentów. Rozmawiając o sprawiedliwej transformacji należy pamiętać o trzech głównych wyzwaniach: ekonomicznym, demograficznym i społecznym. “Najważniejszy we wstępnym etapie rozmów o transformacji jest dialog społeczny. Rozmowa o potrzebie odejścia od węgla, oswojenie z tematem. Im więcej przeciętny mieszkaniec będzie wiedział tym mniej będzie obawiał się zmian” – mówiła pani Marta Anczewska zajmująca się projektem Coal Regions by Transition. 

Skip to content