III Konferencja gospodarcza

“Od tradycji do innowacji. Transformacja gospodarcza gmin górniczych”. Pod takim tytułem odbyła się w Jastrzębiu-Zdroju w poniedziałek 18 listopada III Konferencja gospodarcza. “Stoimy przed ogromnym wyzwaniem, ale i przed ogromną szansą. I tak trzeba traktować transformację regionów górniczych” mówił prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Europejskiego Forum Energii, który był gościem honorowym  Konferencji. 

Debata dotyczyła sytuacji regionów górniczych, sprawiedliwej transformacji oraz możliwości  i wyzwań, które czekają gminy górnicze w perspektywie odchodzenia od gospodarki opartej na węglu kamiennym. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Pani Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, Pan Waldemar Socha- Prezydent Miasta Żory, Pan Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik, Pan Franciszek Dziendziel – Wójt Gminy Pawłowice, Pan Marek Zychla – Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Pan Andrzej Zabiegliński – Wiceprezes KSSE, Pan Andrzej Kosiór – pełnomocnik prezydenta Wałbrzycha, Pani Marta Anczewska – Specjalistka ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej. Głos poparcia dla trudnej sytuacji gmin górniczych i zrozumienie dla konieczności zmian swoimi wystąpieniami potwierdzili Pani Gabriela Lenartowicz – Poseł na Sejm RP oraz Pan Krzysztof Gadowski – Poseł na Sejm RP. Wszyscy zgadzają się z tym, że odejście od gospodarki węglowej nie może być gwałtowną zmianą a długotrwałym procesem wspartym środkami finansowymi i opartym na dobrze przemyślanym planie działania. Im szybciej zaczniemy akceptować taki stan rzeczy i planować dalsze działania tym łatwiej gminy górnicze przejdą przez trudny proces transformacji. Przemiana ta musi uwzględnić wszystkie potencjalne grupy beneficjentów. Rozmawiając o sprawiedliwej transformacji należy pamiętać o trzech głównych wyzwaniach: ekonomicznym, demograficznym i społecznym. “Najważniejszy we wstępnym etapie rozmów o transformacji jest dialog społeczny. Rozmowa o potrzebie odejścia od węgla, oswojenie z tematem. Im więcej przeciętny mieszkaniec będzie wiedział tym mniej będzie obawiał się zmian” – mówiła pani Marta Anczewska zajmująca się projektem Coal Regions by Transition. 

Skip to content