Exchange WBUA

W dniach 12-14 lipca 2022r. na Śląsku miała miejsce wizyta studyjna delegacji z Kosowa w ramach funkcjonującego w Komisji Europejskiej Sekretariatu „Initiative  for  coal  regions  in  transition  in  the  Western  Balkans  and Ukraine”. Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce aplikowało do udziału w projekcie i było współorganizatorem wizyty delegacji Kosowa w Polsce. Głównym założeniem programu była wymiana doświadczeń  związanych z procesem transformacji energetycznej i jej skutkami dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Goście z Kosowa w trakcie wizyty mieli okazję poznać doświadczenia gmin górniczych m.in. Jastrzębia-Zdroju, Pawłowic, Rybnika oraz Bytomia, związane z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych, terenów i zabudowań pokopalnianych, sytuacją społeczno-gospodarczą mieszkańców.

Cenne były również spotkania w Głównym Instytucie Górnictwa oraz z przedstawicielem Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, gdzie przedstawione zostały niektóre z projektów inwestycyjnych oraz  badawczo-naukowych, mające na celu wyjaśnić oraz wspomóc niektóre elementy związane z transformacją energetyczną. Dopełnieniem wizyty w Polsce było spotkanie z przedstawicielami spółek: Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Tauron S.A. oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

W składzie delegacji z Kosowa znaleźli się przedstawiciele władz Państwowych, spółki energetycznej oraz gminy górniczej. W trakcie trzech dni Kosowianie mieli okazję zobaczyć z jakimi problemami mierzą się samorządy górnicze w Polsce, jakie przedsięwzięcia udało się już zrealizować, jakie kierunki rozwoju będą zastępowały przemysł wydobywczy i zastąpią dotychczasowy rynek energetyczny. Spójność kierunków działań podejmowanych przez samorządy, spółki energetyczne, spółki państwowe oraz ośrodki badawczo-naukowe i biznesowe były dużym pozytywnym zaskoczeniem dla odwiedzających. Konieczność dogadania się wszystkich stron procesu transformacji jest elementem niezbędnym do jego sukcesu. Potwierdzeniem tych słów są działania, które prowadzone są w Wielkopolsce Wschodniej.

Wśród miejsc które zostały odwiedzone znalazły się: Pawłowice, tereny zamkniętej już KWK Jas-Mos, Żelazny Szlak Rowerowy, uzdrowiskowa część Jastrzębia-Zdroju, Zabytkowa Kopalnia Ignacy, Bytom, poletka doświadczalne biomasy prowadzone przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, osiedle pogórnicze Nikiszowiec oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. Przekrój tych miejsc ukazał historię, teraźniejszość oraz plany w którym kierunku zmierza Śląsk.

Więcej o przebiegu całej wizyty można poczytać w zakładce Sprawiedliwa transformacja.

Skip to content