Europejski Kongres Gospodarczy

Tegoroczny XIV Europejski Kongres Gospodarzy już za nami. Trzy dni rozmów zdominowane sytuacją polityczno-gospodarczą w Europie – konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz jego konsekwencjami dla dzisiejszego świata. Dużo tematów było związanych z górnictwem, sprawiedliwą transformacją, rewitalizacją przestrzeni miejskich oraz kapitałem społecznym w kontekście transformacji. Wśród prelegentów nie zabrakło włodarzy i przedstawicieli gmin górniczych.

Retransmisje sesji można obejrzeć na stronie EEC.

Skip to content