Współpraca z ekspertami ze środowisk  naukowych i biznesowych

Aktualnie Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce nawiązał współpracę z ekspertami ze środowisk  naukowych i biznesowych w celu przygotowania materiału projektowego wpisującego się w kryteria Funduszu na rzecz Sprawiedliwej transformacji. Bardzo cenna jest tu współpraca wszystkich gmin górniczych, która usprawnia działania zespołu.

Skip to content