Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gmin

Kolejnym działaniem Stowarzyszenia na gruncie Sprawiedliwej transformacji było przeprowadzenie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gmin górniczych zrzeszonych w SGGP. Przeprowadzenie badań socjologicznych zlecono dr Ryszardowi Marszowskiemu z Głównego Instytutu Górnictwa. Efektem końcowym przeprowadzonych badań ankietowych jak i wywiadów eksperckich jest monografia pt. “Gminy i powiaty górnicze w Polsce w perspektywie sprawiedliwej transformacji“. W publikacji autor określił znaczące czynniki determinujące przyszły rozwój społeczny i gospodarczy gmin i powiatów górniczych. Jest to istotny głos w dyskusji nad przyszłością regionów górniczych i ich cech, które należy niezbędnie uwzględnić, planując perspektywicznie i realnie dokonanie zmian. Publikacja ta oprócz analizy obecnej sytuacji,  prezentuje scenariusze prognozy społeczno-gospodarczej gmin górniczych w perspektywie sprawiedliwej transformacji. Autor na podstawie zebranego materiału badawczego prezentuje szereg wniosków i rekomendacji.

Skip to content