Doroczna Konferencja Gmin Górniczych oraz XXIV Zgromadzenie SGGP


W poniedziałek 20 czerwca br. odbędzie się w Ustroniu Doroczna Konferencja Gmin Górniczych.

Tradycją jest, że co roku na terenie województwa śląskiego samorządowcy Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce spotykają się z przedstawicielami Rządu i przedsiębiorstw górniczych – jest to okazja do przedstawienia bolączek, z którymi na co dzień borykają się prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin górniczych.

W tym roku tematem wiodącym będzie budownictwo na terenach górniczych. W pierwszej części głos zabierze Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (tematyka opiniowania planów ruchu, koncesji), następnie przedstawione zostanie zagadnienie architektury pasywnej, satelitarny monitoring osiadań na terenach górniczych. Konferencję zamkną tematy finansów gmin górniczych.

21 czerwca odbędzie się XXIV Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych.

Skip to content