Doroczna Konferencja Gmin Górniczych – Jastrzębie Zdrój

4 marca 2019 roku Jastrzębie-Zdrój gościło prezydentów, burmistrzów i wójtów Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, którzy przybyli na Doroczną Konferencję Gmin Górniczych. 

Gościem honorowym Konferencji był dr Jan Olbrycht, Europarlamentarzysta, który w swoim wystąpieniu odsłonił kulisy powstawania budżetu unijnego na kolejną perspektywę programowania. Prace nad budżetem skutecznie hamuje nadchodzący “brexit”, który ograniczy pulę dostępnych dla beneficjentów środków finansowych, po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii może też zmienić się spojrzenie na alokacje środków dla krajów, które dotychczas były największymi beneficjentami funduszy unijnych — w tym właśnie Polski. 

Dla regionów i gmin górniczych bardzo istotne jest, że dzięki inicjatywie Jerzego Buzka, Europosła do regionów górniczych zostały skierowane środki finansowe na transformacje tych regionów, prace nad wyborem projektów trwają na poziomie województwa. 

Więcej o Inicjatywie Transformacji Regionów Górniczych mówiła pani Stefania Koczar-Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Przy Marszałku Województwa właśnie zostaje powoływany Zespół Regionalny, który zajmie się koordynacją działań samorządu i monitorowaniem projektów. Nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do prac we wspomnianym zespole. 

Część druga konferencji została poświęcona dwóm tematom niezwykle istotnym dla naszych gmin. 

O założeniach programu “Czyste Powietrze” mówił pan Szymon Twardoń — Ekspert Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast zawiłości podatkowe związane z batalią o środki pochodzące z podatku od nieruchomości, w kategorii infrastruktury podziemnej przedstawił mec. Rafał Wróbel z Kancelarii Radców Prawnych Puchała, Wróbel, Groszewska.

Skip to content