Debata przedwyborcza

We wtorek 3 października odbyła się debata przedwyborcza pt. “Ziemia obiecana czy ziemia niczyja? Los terenów pogórniczych po wyborach”, poruszająca kwestie tylko i wyłącznie związane z górnictwem, jego wygaszaniem, dywersyfikacją gospodarki regionów górniczych oraz przeorganizowaniem terenów pogórniczych.

Mieliśmy okazję posłuchać, jak kandydaci do Sejmu RP i Senatu RP podchodzą do tematu transformacji regionów górniczych, jakie cele stawiają przed sobą i przyszłym Rządem, aby proces ten wesprzeć, a mieszkańcy nie zostali sami sobie w tym trudnym czasie.

Debatę przedwyborczą i śniadanie prasowe zorganizowało Stowarzyszenie Polska Zielona Sieć. Spotkanie odbyło się w Michałkowicach w Siemianowickim Centrum Kultury, w pięknej scenerii postindustrialnego Parku Tradycji – utworzonego w wyniku renowacji budynku maszynowni nieczynnej już kopalni „Michał” i wieży wyciągowej szybu „Krystyn”.

Skip to content