COST Action

W Dzień Dziecka (1.06.2022r.) wzięliśmy udział w spotkaniu międzynarodowego zespołu współpracującego w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych. Jest to międzyrządowa organizacja europejska, powołana w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów.

Projekt w ramach którego się spotkaliśmy ma dotyczyć: opracowania różnych wariantów, które będą mogły w ciekawy sposób zagospodarować zdegradowane tereny pokopalniane, wzajemnej nauki i wymiany posiadanych doświadczeń.

Cennym oczekiwanym efektem ze strony Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce byłoby zdefiniowanie problemów i potrzeb gmin górniczych w zakresie transformacji energetycznej i rewitalizacji. Inicjatywa jest bardzo ciekawa, lecz jeszcze nie sprecyzowana. Będziemy śledzili dalsze działania zespołu i w miarę możliwości swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać jego pracę.

Skip to content