2023

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce rozpoczyna 24 rok działalności. Główne kierunki działań prowadzone przez SGGP dotyczyły spraw związanych z: opłatą eksploatacyjną, podatkami związanymi z działalnością górniczą oraz konsultowaniem przygotowywanych przepisów prawa polskiego w obrębie działalności wydobywczej oraz funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.

W ostatnim czasie głównym nurtem działań podejmowanych przez SGGP jest bardzo szeroko rozumiana transformacja. Stowarzyszenie wspiera gminy górnicze w procesie Sprawiedliwej Transformacji zarówno tej energetycznej, ekologicznej, przemysłowej, kulturalno-obyczajowej jak i w najważniejszym aspekcie społecznym. Zlecanie przeprowadzenia badań socjologiczno-gospodarczych, które zakończyło się w 2020 wydaniem monografii pt. “Gminy i powiaty górnicze w Polsce w perspektywie Sprawiedliwej transformacji” doskonale zobrazowało zagrożenia i wyzwania z którymi dzisiaj samorządy mają do czynienia.

Biuro Stowarzyszenia na co dzień pozyskuje i gromadzi wszelkie dane dotyczące działalności wydobywczej w gminach górniczych. Część istotnych informacji zawarto w wydanym przez SGGP w 2021 roku opracowaniu pt. “Transformacja Śląska XXIw.” Aktualnie dalej pozyskujemy informacje, które wspomogą samorządy górnicze w planowaniu procesu transformacji, szacowaniu wyzwań i zagrożeń.

2022 był rokiem projektów. Pierwszym trwającym cały rok był cykl programów pt. “Głos Gmin Górniczych” realizowany przez telewizję TVT. Wszystkie odcinki można zobaczyć na naszych profilach w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej. Dwa kolejne projekty udało się zorganizować w ramach inicjatywy na rzecz regionów górniczych w okresie transformacji. Inicjatywie tej przewodzi Komisja Europejska. SGGP brało udział w programie Exchange WBUA (Wymiana regionów węglowych Bałkanów Zachodnich i Ukrainy) oraz Exchange EU (Wymiana regionów węglowych krajów Unii Europejskiej). Obydwa projekty pozwoliły na zdobycie i podzielenie się posiadaną wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie transformacji regionów górniczych.

O wszystkich wydarzeniach oraz planowanych działaniach można przeczytać w Rocznym sprawozdaniu z działalności.

W bieżącym roku planujemy zorganizować wiele spotkań w tematyce powiązanej z Transformacją oraz brać udział w projektach i pozyskiwać fundusze na rozszerzenie zakresu działań Stowarzyszenia.

Skip to content