18 lat działalności Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce


12. maja, Stowarzyszenie Gmin Górniczych obchodzi jubileusz 18 lat działalności.

12. maja 1999 r. w Żorach odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Stowarzyszenia, w którym brały udział 22 gminy górnicze.

Na przestrzeni tych 18 lat nie tylko wzrosła liczba członków Stowarzyszenia, ale udało się także rozszerzyć zakres terytorialny na województwa: śląskie, małopolskie, lubelskie oraz dolnośląskie – tym samym Stowarzyszenie stało się organizacją o zasięgu krajowym.

Stowarzyszenie Gmin Górniczych jest członkiem EURACOM-u (Europejskiego Stowarzyszenia Gmin Górniczych), w ramach którego uczestniczyliśmy w dwóch międzynarodowych projektach – RECORE i PROSPECTS.

Uczestniczyliśmy też w wielu polskich projektach współfinansowanych ze środków unijnych – od lokalnych (szkolenia dla urzędników) po społeczne – jako partner Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Niejednokrotnie sami organizowaliśmy szkolenia i konferencje dla gmin górniczych.

Współpracujemy z organizacjami samorządowymi – Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz  Związkiem Gmin „Zagłębia Miedziowego”.

Od początku istnienia Stowarzyszenia bardzo ważną kwestią są działania na rzecz prawnej ochrony interesów gmin górniczych, w tym szczególnie działania zmierzające do stworzenia jasnych zapisów prawa. Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w pracach legislacyjnych nad wszelkimi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi gmin górniczych- informujemy media, spotykamy się z Parlamentarzystami, prowadzimy rozmowy na szczeblu ministerialnym, zamawiamy ekspertyzy.

Skip to content