Dziś, 1. lutego PAP Samorząd opublikował uwagi naszego Stowarzyszenia do projektu ustawy powołującego Polską Agencję Geologiczną, będące również polemiką do artykułu zamieszczonego na …

W październiku 2016. roku Ministerstwo Środowiska przygotowało i próbowało wprowadzić pod obrady Sejmu projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej. Projekt ten w toku …

9. października w Katowicach odbyła się organizowana przez Polską Izbę Ekologii konferencja „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”. Konferencję objęły patronatem Ministerstwo Środowiska oraz …

26. września br. odbyło się w Katowicach wspólne spotkanie robocze śląskich gmin organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, w którym uczestniczyli przedstawiciele …