Z okazji zbliżającej się „Barbórki” składam wszystkim Górnikom wyrazy szacunku i uznania dla Waszego codziennego górniczego trudu. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, jak …

Z wielkim poruszeniem przyjęliśmy wiadomość o wypadku w kopalni „Zofiówka” i śmierci Górników. W tych bolesnych i tragicznych chwilach wyrażamy Rodzinom i Bliskim …

17. kwietnia br. w Warszawie, w Ministerstwie Środowiska, odbyła się konferencja uzgodnieniowa dla projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Do udziału w konferencji …

5.  kwietnia br. odbyła się w Brennej doroczna konferencja gmin górniczych, w której wzięli udział prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad gmin i miast …